3.Ulusal Evde Sağlık Sağlık ve Bakım Kongresi

Sayın meslektaşlarımız,

Gelişmiş ülkelerde sağlık ve sosyal hizmet sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen evde sağlık ve bakım hizmetleri, son yıllarda ülkemizde de giderek daha fazla gündemde yer almaktadır. Önceki yıllarda özel sektör ve yerel yönetimlerle başlayan hizmet sunumu, 2010 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemeleriyle kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve aile hekimleri tarafından uygulamaya konmuş ve ihtiyaç sahipleri için tüm ülke çapında yaygınlaşmaya başlamıştır.

Evde sağlık ve bakım hizmetleri; kronik hastalardan terminal dönemdeki hastalara, yeni doğandan yaşlılara, hastane sonrası bakım ihtiyacı olanlardan engellilere ve tüm bu grupların ailelerine olmak üzere çok geniş bir hedef gruba çözüm sağlayabilmektedir. Diğer yandan bu alanın gelişimi için gerekli olan yasal düzenlemelerin tamamlanması, ödeme sistemlerinin kurulması, hizmet ve eğitim standartlarının yerleştirilmesi ve bu hizmetlerin ülkenin sağlık ve sosyal hizmet sistemine tam olarak entegre olabilmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zamanla gerçekleşecektir ve bu amaçla yapılması gereken birçok çalışma vardır. Bu gelişimin sağlanabilmesi için devlet kurumlarına olduğu kadar üniversitelerimize ve ilgili sivil toplum örgütlerine de görev düşmektedir. Bu bilinçle hareket eden Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu ve Evde Bakım Derneği olarak III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi’ni 12-14 Nisan 2012 tarihinde Kuşadası’nda düzenlemekteyiz.

İlk defa 1998 yılında düzenlenen I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi (2006), Evde Bakım Derneği tarafından düzenlenen II. Ulusal Evde Bakım Kongresi (2008) ve Evde Bakım Çalıştayı (2010) gibi bilimsel toplantılardaki deneyimimizi bu Kongre’nin organizasyonuna aktarmak üzere yola çıktık.

Kongre programında, doğrudan ihtiyaç sahiplerinin beklentilerine, gerçek hayattan vaka tartışmalarına, yurt dışından uzmanlarca paylaşılacak dünya örneklerine, hizmet sürecinde hasta, çalışan güvenliği ve etik konularına, ülkemizde evde sağlık ve bakım hizmetlerinin geleceği için ilgili kurumların önerilerine yer vereceğiz. Ayrıca sözel ve poster bildirilerin yanı sıra hizmet sunucular için deneyim oluşturma ve pratiğe yönelik kurslarımız olacak.

Kongremiz, ilgili devlet kurumlarından temsilciler, kamu-özel-yerel yönetim hizmet sunucular, üniversiteler ve ilgili sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm ilgi gruplarının bir arada olacağı önemli bir buluşma olacaktır.

Kongreye katılımlarınızı bekler saygılar sunarız.

http://www.evdesaglikbakim2012.com/

Yorum yok

II. International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies

2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies

4-6 Mayıs 2012.Trabzon, Türkiye.
Konular: Kentsel ve çevresel sorunlar ve politikaları, sosyal bilimler çerçevesinde, karşılaştırmalı olarak ele almak. Konut, kirlilik, kentsel toprak, gecekondu, afet gibi kentsel ve çevresel sorunlara ve bu sorunlara yönelik geliştirilen politikalara, farklı ülke uygulamalarını dikkate alarak karşılaştırmalı olarak bakmak, bu Kongrenin odak noktası olacaktır.

Önemli Tarihler:
Bildiri Özetlerinin Kabulü İçin Son Tarih: 27 Ocak 2012
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 10 Şubat 2012
Tam Metin Gönderme Son Tarihi: 30 Mart 2012
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 13 Nisan 2012

link: http://city.ktu.edu.tr/ (yapım aşamasında)
facebook: http://www.facebook.com/pages/International-Congress-on-Urban-and-Environmental-Issues-and-Policies/141185795991961

Yorum yok

1st Istanbul – Eurasian Congress of Biological Psychiatry

Dear Colleagues,

We are delighted to welcome you to the “1st Istanbul – Eurasian Congress of Biological Psychiatry” to be held in Istanbul on 27 – 31 May 2012.

The field of Biological Psychiatry is rapidly evolving in different fronts such as scientific research and clinical application; while ranging from early ages in childhood to later years in the adult life span. We will have an opportunity to evaluate and discuss developments, as well as initiate new scientific collaboration in Biological Psychiatry. We are looking forward to the participation of dedicated researchers to create the most fruitful scientific environment.

Istanbul has a rich history that archeologists date back 7000 years based on recent excavations. Bridging Europe and Asia, regarded as one of the most beautiful cities in the World by many travelers, Istanbul offers not only a mesmerizing historical atmosphere, but also a beautiful landscape in May.

We welcome you in Istanbul on 27-31 May 2012 to experience a stimulating
scientific environment and the magical scene of Istanbul.

Prof. Bilgen Taneli
TSBP President
Congress President   Prof. Florence Thibaut
WFSBP President

27 – 31 May 2012
Wow Istanbul Hotel & Convention Center Istanbul – Turkey
http://www.biologicalpsychiatry-istanbul2012.org

Yorum yok

16th IVRA Meeting to Bursa

Dear distinguished radiologists of the world!

It will be a great joy and honour for me and my country to invite you for the 16′th IVRA Meeting to Bursa. When I attended my very first International Meeting 1997 in Jerusalem I was so impressed by the organisation of the meeting, by the warm acceptance and encouragement of the ‘radiology family’ listening interestedly to my first presentation while ignoring the beating drums in my breast and tremble of my voice, that I decided to organize also a Meeting in Turkey. This idea, however, had to grow and develop like me, and when during later meetings people, meanwhile knowing me better, came to ask me, when they would come to Turkey for a meeting, I felt that the time had come to call out loudly: be our guests!

I am inviting you to Turkey, because

… I would like to respond to the hospitality I experienced when I was guest in your countries,
… there is an enormous natural, cultural, historical and artistic wealth in Turkey I would like to show you,
… Turkey is a marvellous country full of diversities regarding nature, population, traditions, religions, but people live tolerance, respect and benignity,
… Turkish people love to host and pamper guests from all over the world with honour, warm hospitality and delicious dishes,
… Turkey is a young country, eager to learn and to obtain up to date scientific knowledge. I am inviting you to Bursa, because
… it is an amazing city in a region where a winter paradise with a 2500m high mountain, the sea side (Marmara) with little harbours and fisher villages, two lakes and a green, fertile valley crossed by a river fed by water of the melting snow and extending peach plantations are within a distance of 25-30km to the city centre,
… Bursa, once a sleepy little town on the Silk Road, later the first capital of the Ottoman Empire, nowadays an enormous metropolis with 2 million inhabitants and many faces, a glorious mix of the modern and the ancient,
… we have natural warm water springs where in ancient times King Constantine and his wife Theodora took their beauty baths; today people come from all over the country to be cured from lots of diseases by the sanative mineral baths,
… Bursa is easy to reach, close to Istanbul and many other historical and touristic places and offers many opportunities to spend free time and to become acquainted with Turkish traditions, cuisine and hospitality,
… we are proud of our university, in a large campus of approximately 400 acres, with its 10 faculties, 2 high schools, 15 vocational schools, 1 conservatoire, 3 institutes and 18 Research and Application Centres teaching approximately 42,000 students and working hard to establish modern facilities and teaching to achieve European accreditation.

Unfortunately, we haven’t yet a Turkish Radiology Association or other comparable establishments, however, I am sure that such a meeting will wake up the enthusiasm and trigger our veterinarians as well as academicians to discover the fascination and depths of the ocean of diagnostic imaging. We have 21 very young Faculties of Veterinary Medicine distributed all over the country, full of dynamic academics who try to launch modern techniques and catch up with global knowledge and technology in order to contribute to animal and human health. If the Meeting would take place here it would be like: “If the prophet does not come to the mountain, then the mountain will go to the prophet”. So, a Meeting like this will open our minds and raise the value and appreciation of Radiology.

At the end, if the 16th of the IVRA Meetings, which have taken place since nearly a half-century, would be realized for the first time in Bursa / Turkey it will be an authentic experience and fascinating journey to history for you and a dream will come true for me. I hope, after the meeting, it will be the same for you, too.

Respectfully,

Deniz Seyrek-İntaş (DVM, PhD)
Uludağ University, Faculty of Veterinary Medicine
Surgery Department, Radiology Section

The following names have formed the Local Organizing Committee for 16th Meeting of the International Veterinary Radiology Association in Turkey for 2012.

Prof. Dr. Deniz SEYREK-İNTAŞ
IVRA & EAVDI member
Veterinary Surgeon
Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine, Bursa
Surgery Department

Prof. Dr. O. Sacit GÖRGÜL
Veterinary Surgeon – Emeritus
Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine, Bursa
Surgery Department

Prof. Dr. Zeki ALKAN
Veterinary Surgeon – Emeritus
Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara
Surgery Department

Prof. Dr. S. Erdem ACAR
Veterinary Surgeon – Emeritus
Istanbul University, Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul
Surgery Department

Prof. Dr. Mustafa ARICAN
Veterinary Surgeon – Emeritus
Selçuk University Faculty of Veterinary Medicine, Konya
Surgery Department

Assoc. Prof. Dr. Nureddin ÇELİMLİ
Veterinary Surgeon
Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine, Bursa
Surgery Department
Bursa – Turkey
26th – 31st August 2012
www.ivra2012.org

Yorum yok

19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından birlikte düzenlenmekte olan 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, “Sağlıkta Dönüşüm: Sağlık Çalışanları ve Hekim Ruh Sağlığına Olası Yansımaları” temasıyla 5 – 8 Eylül 2012 tarihleri arasında Edirne’de yapılacaktır.

Meslek grubumuzda, günümüzün değişen koşullarına ayak uydurmak için fikir alışverişinde bulunmaktayız. Sağlık sistemine yönelik tartışmalar giderek artmaktadır. Klinik pratiğimiz için yasal düzenlemeleri takip etmemiz gerekmektedir. Günlük hayatımızın bir parçası olan zorlukları ortak platformlarda tartışarak çözebiliriz.

Edirne, sınır ötesi komşularla dostane ilişkilerin ve geçmişte farklı kültürlerin bir arada olduğu örnek şehirlerden biridir. Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” diye nitelediği yapıtı, Selimiye Camii UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Sultan II. Bayezıd Külliyesi Psikiyatri Tarihi Müzesi de şehrismizde bulunmaktadır.

Siz değerli meslektaşlarımızı, bilimsel katkılarınız ve katılımlarınız ile 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’ne davet etmek bizler için büyük mutluluktur. Sosyal konuların, hastalarımız ve bize yansımalarını hep birlikte değerlendirebileceğimiz bir platformda buluşmamız dileğiyle.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ercan ABAY
Kongre Eşbaşkanı  Prof.Dr. Oğuz BERKSUN
Kongre Eşbaşkanı

Kurullar

Kongre Eş Başkanları

Prof.Dr. Ercan ABAY
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Prof.Dr. Oğuz BERKSUN
Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Kongre Sekreteri
Yrd.Doç.Dr. Rugül KÖSE ÇINAR
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Düzenleme Kurulu
Dr. Nil Banu BAHADIRLI
Prof.Dr. Okan ÇALIYURT
Doç.Dr. Sultan DOĞAN
Yrd.Doç.Dr. Yasemin GÖRGÜLÜ
Psk. Sebahat MOLLA
Uzm.Dr. M. Bülent SÖNMEZ
Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
Prof.Dr. Cengiz TUĞLU
Prof.Dr. Erdal VARDAR

19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
05 – 08 Eylül 2012
Edirne
www.sosyalpsikiyatri2012.org

Yorum yok

III. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu

Değerli Nöroşirürjiyenler,

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı çatısı altında 01-04 Mart, 2012 tarihleri arasında yapmayı planladığımız III. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumunda konularında uzman meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerini sizlerle paylaşmayı amaçlıyoruz.

Uludağ’ın mükemmel atmosferinde, bilimsel ve sosyal yönden içeriğini beğeneceğiniz bir toplantıda buluşmak dileğiyle

Saygılarımızla

T Cordan
E Korfalı – Sempozyum Başkanı
K Aksoy
M Doygun
A Bekar
S Yılmazlar
Ş Doğan
H Kocaeli
Ö Taşkapılıoğlu

01 – 04 Mart 2012 Montebaia Otel Bursa – Uludağ
www.uludagnorosiruji.org
Prof. Dr. Mehmet zileli Onuruna

Yorum yok

8. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 8. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi’ nin Uludağ Karinna Otel’de 08 – 11 Mart 2012 tarihleri arasında düzenleneceğini duyurmaktan büyük onur ve mutluluk duyarız.

Kongremizde yine bu yıl İç hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dallarının katılımı ile tam bir bilimsel toplantılar yumağı oluşturulacaktır. Sizlere geniş kapsamlı bir bilimsel program sunabilmek amacıyla çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

Bu yıl iç hastalıklarının değişik dallarını içeren konuları sizlerin de önerileri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Konularında uzman olan deneyimli öğretim üyelerimizin güncel gelişmeleri ve bunların pratik uygulamalarını bizlerle paylaşabilecekler. Toplantıların günlük mesleki uygulamalarımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Kongremiz; iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, araştırma görevlilerimizin bir araya geldiği, bilgilerin paylaşıldığı ortak çözümlerin üretildiği bir ortam olacaktır. Sözlü ve poster sunumlarında araştırmacılarımızı teşvik etmeye yönelik ödüllerimiz yer almaktadır.

Kongremizde sizlerle buluşmak üzere, saygılar sunarız.

Bilimsel Kurul Adına
Prof.Dr. Selim Giray NAK

Kongre Başkanı

Prof.Dr. Selim Giray Nak

Bilimsel Sekreter

Doç.Dr. Murat Kıyıcı

Bilimsel Kurul Üyeleri

Prof.Dr. Rıdvan Ali UÜTF Hematoloji BD

Prof.Dr. Ali Aydınlar UÜTF Kardiyoloji AD

Doç.Dr. Celaleddin Demircan UÜTF Genel Dahiliye BD

Prof.Dr. Enver Dolar UÜTF Gastroenteroloji BD

Prof.Dr. Ercüment Ege UÜTF Göğüs Hastalıkları AD

Prof.Dr. Safiye Helvacı UÜTF Enfeksiyon AD

Prof.Dr. Şazi İmamoğlu UÜTF Endokrinoloji BD

Prof.Dr. Osman Manavoğlu UÜTF Onkoloji BD

Prof.Dr. Mustafa Yurtkuran UÜTF Nefroloji – Romatoloji BD

08  - 11 Mart 2012
Karinna Otel Bursa – Uludağ
www.uludagichastaliklari.org

Yorum yok

8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 18-21 Mart 2012

Değerli Meslektaşlarımız,

8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi’nin 18-21 Mart 2012 tarihleri arasında Uludağ Karinna Otel’de düzenleneceğini duyurmak ve sizleri kongremize davet etmekten büyük onur duymaktayız. 37 yıllık bir deneyime sahip olan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalımız düzenlemiş olduğu kış kongreleri ile ülkemize ve bölgemize bilimsel olarak katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bu gururu kongremize bilimsel olarak katkıda bulunan ve pediatrinin çeşitli dallarındaki gelişmeleri bize aktaran ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapan pediatri ailemizin değerli öğretim üyeleri ve kongremize katılarak yeni bilgilere ulaşmadaki isteklerini canlı tutan pediatri uzmanları ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlere doyurucu bir bilimsel program sunabilmek amacıyla çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

Bilimsel araştırmalar günümüzde bilgiyi daha süratle yenilenir hale getirmekte ve yeni bilgilerin izlenmesi, özellikle pediatri gibi geniş bir dalda uzmanlık sonrası dönemde güncel bilgiye ulaşmada çok önemli olmaktadır. Yeni bilgilerin kazanılmasında kongrelerin rolü çok önemlidir. Artık geleneksel bir hale gelen ve her yıl önemli sayıda katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz kış kongremizin, ülkemizin geniş katılım sağlanan büyük kongreleri arasında yer alması bizi daha çok heyecanlandırmakta ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır.

Kış kongremizde bu yıl pediatrinin çeşitli dallarını içeren konularda sizlerin de önerileri dikkate alınarak hazırlanmış kurs, panel, konferans ve interaktif oturumlar yer alacaktır. Ayrıca bildiri oturumları ile kongremizin bilimsel içeriği zenginleşecektir. Bu yıl kongremize katılan bildirilerden jüriler tarafından seçilecek olan ilk 3′e önemli teşvik ödülleri vermeyi planlamaktayız. Özgün ve orijinal çalışmalarınızı sunmak üzere hazırlamanızı bekliyoruz.

Gün boyu devam edecek bilimsel oturumların yanında, sevgi ve dostlukların paylaşılacağı bir sosyal program ile sizleri dinlendirmeyi ve hoşça vakit geçirmenizi amaçlamaktayız. Uludağ’ın farklı atmosferinde buluşmak ve bilimsel zenginlik yanında doğanın güzelliklerinin tadına birlikte varabilmenin heyecanını duyuyor, sizleri kongremizde görmek istiyoruz. Katılımınız bize güç verecektir. Kongremizde buluşmak üzere sağlıklı günler diler, saygılar sunarız.

Düzenleme Kurulu adına,
Prof.Dr. Nihat Sapan
Kongre Başkanı

KONGRE BAŞKANI   KONGRE BAŞKAN YARDIMCISI
Prof.Dr. Nihat Sapan   Prof.Dr. Tanju Özkan

KONGRE SEKRETERİ
Prof.Dr. Osman Dönmez

KONGRE DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Betül Sevinir
Prof.Dr. Mehmet Okan
Prof.Dr. Ömer Tarım
Prof.Dr. Ergün Çil
Prof.Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Prof.Dr. Nilgün Köksal
Prof.Dr. Adalet M. Güneş
Prof.Dr. Şebnem Kılıç
Doç.Dr. Özlem Bostan
Doç.Dr. Halil Sağlam
Doç.Dr. Solmaz Çelebi
Doç.Dr. Birol Baytan
Doç.Dr. Evren Semizel
Doç.Dr. Merih Çetinkaya
Yrd.Doç.Dr. Yakup Canıtez
Uzm.Dr. İsmail Özcan

18 – 21 Mart 2012 Karinna Otel Bursa – Uludağ
8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
www.uludagpediatri.org

Yorum yok

III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 5-7 Nisan 2012

Değerli Meslektaşlarım

Çocuk ürolojisi, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün çok hızlı ilerlemeler kaydetmektedir. Bunda en büyük pay siz değerli ‘çocuk ürolojisi’ sevdalısı meslektaşlarımızındır. Çok çalışarak başarmaya devam edeceğiz, başardıklarımızı paylaşarak daha da ileri gideceğiz.

Kuruluşunun üçüncü yılını tamamlamak üzere olan derneğimiz, III. ‘Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi’ni 5-7 Nisan 2012 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirecektir. Kongre’ye Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ev sahipliği yapacaktır.

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan kongrenin ilk gününde genç meslektaşlarımızın çok rastladıkları konulardaki soru ve sorunlarına yanıt verebilmek için ‘Çocuklarda inguinoskrotal bölge patolojilerinin tedavisi’ kursu yapılacaktır. Bu kursun yanı sıra 7 Nisan 2012 günü ‘Pediatrik Üroloji Hemşireliği Kursu’ da gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti çok düşük olan bu kursa ekibinizdeki hemşirelerin katılımını artırmak için destekte bulunacağınıza inanıyoruz. Çocuk ürolojisinin birçok konusu panel ya da konuşmalarda ele alınacak, çocuk ürolojisinin ayrılmaz parçası olan çocuk nefrolojisi uzmanları ortak konularla ilgili oturumlarda kongrenin bilimsel düzeyini arttıracaklar, bilgilerimizi güncelleyecekler ve bizden beklentilerini aktaracaklardır.

Değerli çocuk ürolojisi dostları, katılımcılara en uygun fiyatları sunmak amacıyla kongre kayıt ücretleri, 2010 yılındaki ilk kongremizin kayıt ücretleri ile hemen hemen aynı tutulmuştur. Kongre Düzenleme Kurulu, olabilecek en düşük fiyatla kongremizin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için çok emek vermektedir. Bilimsel ziyafetin yanı sıra Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin tadını hep birlikte çıkarmanın ayrı bir zevk olacağını düşünüyorum.

Varlığınızla ve katkılarınızla unutulmayacak bir çocuk ürolojisi kongresinde daha buluşmak, her yıl olduğu gibi, geçen yıldan daha başarılı bir kongre gerçekleştirmek ve güzellikleri hep birlikte paylaşarak artırmak üzere Bursa’da buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.

Prof.Dr. Ünal ZORLUDEMİR
Pediatrik Üroloji Derneği Başkanı

Değerli Meslektaşlarım

III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 5-7 Nisan 2012 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirecektir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duymaktayız. Kongrenin bilimsel oturumları Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongremizde çocuk ürolojisinin temel konuları ile ilgili paneller, konferanslar, serbest bildiriler, video ve poster sunuları ve köşe başı toplantıları yapılması planlanmaktadır.

Kongrenin ilk gününde genç meslektaşlarımızın çok rastladıkları konulardaki soru ve sorunlarına yanıt verebilmek için ‘Çocuklarda inguinoskrotal bölge patolojilerinin tedavisi’ kursu yapılacaktır. Bu kursun yanı sıra 7 Nisan 2012 günü ‘Pediatrik Üroloji Hemşireliği Kursu’ da gerçekleştirilecektir. Kongremize çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve çocuk nefrolojisi uzmanları meslektaşlarımız da değerli konuşmaları ile destek olacaklardır.

Kongremiz ve kursumuz her zaman olduğu gibi Türk Tabipler Birliği tarafından da kredilendirilecektir. Toplantının organizasyonu Burkon Turizm ve Seyahat Acentesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Web sitesinde kongre ve toplantı ile ilgili program, katılım ve konaklama formu sunulmuştur. Katılım, konaklama ve sponsorluk hizmetlerinin aksamadan yapılabilmesi için etkinliğe katılmaya istekli sayın meslektaşlarımızın Burkon Turizm ile irtibat kurmaları önemle rica olunur.

Sizleri Bursa da ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtir, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

Prof. Dr. Emin BALKAN
Düzenleme Kurulu Adına
Kongre Başkanı

PEDİATRİK ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Ünal ZORLUDEMİR, Başkan
Can BAŞAKLAR, İkinci Başkan
Abdurrahman ÖNEN, Genel Sekreter
Selami SÖZÜBİR, Sayman
İbrahim ULMAN
Emin BALKAN
Haluk EMİR

DÜZENLEME KURULU
Emin BALKAN, Kongre Başkanı
Nizamettin KILIÇ, Kongre Sekreteri
Hasan DOĞRUYOL
Mete KAYA
Osman DÖNMEZ

PEDİATRİK ÜROLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM KURULU
İbrahim ULMAN, Başkan
Haluk EMİR
İbrahim KARNAK
İlhami SÜRER
Halil TUĞTEPE

KONGRE BİLİMSEL KURULU
Haluk EMİR
Nizamettin KILIÇ
İbrahim KARNAK
Abdurrahman ÖNEN
İlhami SÜRER
Keramettin Uğur ÖZKAN

PEDİATRİK ÜROLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU DÜZENLEME KURULU
Şükran KAYNAR
Yeşim PARLAR
Necla KOÇ
Ayşe HALİLOĞLU
Akın KAYA

Yorum yok

VI. Otomotiv Teknolojileri Kongresi:OTEKON 2012 04-05 Haziran 2012

Değerli Meslektaşlarım,

Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ve Makine Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen Otomotiv Teknolojileri Kongresi’nin altıncısı olan OTEKON 2012 uluslararası katılımlı olarak 04 – 05 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir. İlki 2002′ de yapılan OTEKON Kongreleri iki yılda bir yapılmaktadır. Başarılı bir şekilde düzenlenmekte olan OTEKON kogreleri katılımcılar için otomotiv ve ilgili sektörlerde en son teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları paylaşmak ve tartışmak açısından ideal bir ortam oluşturmaktadır.

Otomotiv Teknolojileri Kongresi’nin amacı, otomotiv sektörü ile alakalı kişileri ve kuruluşları bir araya getirmek, bu kişiler ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini sağlayarak, otomotiv sektöründe ATG (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme) çalışmalarını geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için akademisyenler ile sektörde çalışanları kongreye katılmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Kongre Başkanları

Prof.Dr. Ferruh ÖZTÜRK
Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Uludağ Üniversitesi
Prof.Dr. Muhsin KILIÇ
Makine Mühendisliği Bölümü
Uludağ Üniversitesi

Onur Kurulu

Prof.Dr. Kamil DİLEK (Uludağ Üniversitesi Rektörü)
Prof.Dr. Ercan TEZER (Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri)

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Ferruh ÖZTÜRK (Kongre Eş Başkanı)
Prof. Dr. Muhsin KILIÇ (Kongre Eş Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Erol SOLMAZ (Kongre Sekreteri)
Prof.Dr. Ali BAYRAM
Prof.Dr. İrfan KARAGÖZ
Prof.Dr. Sedat ÜLKÜ
Prof.Dr. Nurettin YAVUZ
Prof.Dr. Abdulvahap YİĞİT
Doç.Dr. İhsan KARAMANGİL
Doç.Dr. Necmettin KAYA

Danışma Kurulu

Erdem ACAY
Tülay AKARSOY ALTAY
Ahmet AKDAĞ
Vedat AKGÜN
Orhan ALANKUŞ
Kerem ALPTEMOÇİN
Ahmet ALTEKİN
Günay ANLAŞ
Mehmet Sait CÜLFİK
Baran ÇELİK
Dursun ÇİÇEK
Can ÇOĞUN
Hüseyin DURMAZ
Aytül ERÇİL
Murat EREKE
Metin ERGENEMAN
Mustafa GÖKLER
Akif GÖKSU
Ali G. GÖKTAN
Şeref GÜÇER
Özlem GÜLŞEN
Levent GÜVENÇ
Bilgin KAFTANOĞLU
Hasan Mehmet KİPER
Sefa KURALAY
İbrahim MART
Rafig MEHDİYEV
Abdullah MİMAROĞLU
Jan NAHUM
Ernur MUTLU
Ünver OLPAK
Orhan SABUNCU
Şükrü TETİK
Gökhan TUNÇDÖKEN
Deniz UZUNSOY
Erdem UZUNSOY
Samim ÜNLÜSOY
Kemal YAZICI
Murat YILDIRIM
Ali R. YILDIZ
Mahmut YILMAZ
Oya YÖNEY
Uran ZAMAN
COŞKUNÖZ
TTGV
KOSGEB
OPET
KOÇ HOLDİNG
ERKURT HOLDİNG
TOFAŞ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BEBKA
BEYÇELİK
TEYDEB
ODTÜ
DURMAZLAR
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DTA DİZAYN TEST ANALİZ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BUTAL
TAYSAD
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
RENAULT MAİS
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MMO
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
HEXAGON
FORD
BMC
ORHAN HOLDİNG
COŞKUNÖZ
BOSCH
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TOFAŞ
TÜPRAŞ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BTSO
BUSİAD
YAZAKİ

04 – 05 Haziran 2012

Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Bursa
www.otekon.org

Yorum yok

Kalfaoglu Internet Servisleri